کنفرانس‌ها
صفحه اصلی   /   کنفرانس‌ها
کنفرانس‌ها
شست علمی «سرآغاز چاپ قرآن در ایران» با سخنرانی مجید جلیسه در بنیاد محقق طباطبائی برگزار شد.
بنیاد محقق طباطبائی طی سلسله نشست‌های علمی با عنوان «مجالس کاتبان» می‌کوشد با دعوت از اندیشمندان و پژوهشگران عرصۀ میراث مکتوب و نسخ خطی اسلامی، و برگزاری نشست‌های ماهانه در موضوع‌های مرتبط، زمینۀ هم‌اندیشی و ارتقای سطح علمی پژوهش‌های میراث مکتوب را فراهم کند. هفتمین نشست از سلسلۀ «مجالس کاتبان» چهارشنبه دوم شهریور ۱۴۰۱، در محل بنیاد محقق طباطبائی با حضور محققان برگزار شد.
نشست علمی «متون حدیثی، منبعی تقریباً مغفول در تدوین لغت عرب» با سخنرانی قیس بهجت العطار در بنیاد محقق طباطبائی برگزار شد.
نشست علمی مجالس کاتبان با عنوان «حضرت ابوطالب و مسألۀ تاریخ‌نگاری سدۀ نخست هجری» با سخنرانی علی بهرامیان در بنیاد محقق طباطبائی برگزار شد.
نشست علمی «تاریخ داستانی و نقش آن در تبلیغات مذهبی ـ سیاسی ایران در آستانه تشکیل دولت صفوی» با سخنرانی دکتر رسول جعفریان در بنیاد محقق طباطبائی برگزار شد.
سومین نشست از سلسلۀ «مجالس کاتبان» با عنوان «خاستگاه جامعۀ شیعۀ جبل عامل» با سخنرانی دکتر احمد خامه‌یار عصر پتحشتبع چهاردهم تیر ۱۳۹۷، در محل بنیاد محقق طباطبائی برگزار شد.
نشست رونمایی از کتاب «مختارات من مخطوطات ترکیا» تألیف علامه محقق سید عبدالعزیز طباطبائی، عصر روز سه‌شنبه ۲۵ اردی‌بهشت ۱۳۹۷ ش. با حضور علما و بزرگان تحقیق و پژوهش حوزۀ نسخه‌شناسی در محل بنیاد محقق طباطبائی در قم برگزار شد.