خبرها
صفحه اصلی   /   خبرها   /   همایش های فرهنگی و نشست های علمی   /   نسخه‌شناسی مصاحف قرآن و ضرورت تحول آن
پنجشنبه 19 بهمن 1396 ساعت 10:23 ب.ظ
نسخه‌شناسی مصاحف قرآن و ضرورت تحول آن
نسخه‌شناسی مصاحف قرآن و ضرورت تحول آن
نشست علمی «نسخه‌شناسی مصاحف قرآن و ضرورت تحول آن» با سخنرانی دکتر مرتضی کریمی‌نیا در بنیاد محقق طباطبائی برگزار شد.
بنیاد محقق طباطبائی طی سلسله نشست‌های علمی با عنوان «مجالس کاتبان» می‌کوشد با دعوت از اندیشمندان و پژوهشگران عرصۀ میراث مکتوب و نسخ خطی اسلامی، و برگزاری نشست‌های ماهانه در موضوع‌های مرتبط، زمینۀ هم‌اندیشی و ارتقای سطح علمی پژوهش‌های میراث مکتوب را فراهم کند. اولین نشست از سلسلۀ «مجالس کاتبان» عصر امروز، در محل بنیاد محقق طباطبائی با حضور محققان و علاقمندان نسخ خطی قرآن و تاریخ قرآن برگزار شد.
در این نشست، ابتدا سید علی طباطبائی یزدی، مدیر بنیاد محقق طباطبائی، با معرفی مجالس کاتبان گفت: سایت کاتبان از فعالیت‌های سالهای گذشتۀ ما بوده است و اکنون در آستانه دوازدهمین سال فعالیت خود است. با توجه به امکان بهرمندی از جلسات حضوری اساتید حوزۀ میراث مکتوب اسلامی، اقدام به برگزاری سلسله نشست‌های علمی در این حوزه با عنوان «مجالس کاتبان» نمودیم و مجلس اول را در این مجموعه، به مبحث مرتبط با قرآن کریم اختصاص دادیم.
سید علی طباطبائی یزدی، سپس به معرفی شخصیت علمی سخنران جلسه، دکتر مرتضی کریمی‌نیا، پرداخت و کارنامۀ علمی او را به طور اختصار به حاضران ارائه کرد.
سخنران این نشست، دکتر کریمی‌نیا فایدۀ نسخه‌شناسی تخصصی مصاحف قرآن و لزوم توجه بیشتر فهرستنگاران به عناصر خاص نسخ قرآن، همچنین توصیف مصاحف مخطوط در دوره‌های مختلف تاریخی و ویژگی‌های نسخ خطی قدیم و دورۀ میانه و دورۀ متأخر را مورد بحث قرار داد و خصوصیات نسخه‌شناسی و رسم‌الخط و قرائات و بررسی مدلولات فرهنگی و ادبی و تاریخ اجتماعی را در نشانه‌ها و قرائن نسخه‌شناختی مصاحف کهن بررسی نمود.
عناصر و المان‌هایی که باید مطابق با معیارهای جهانی در فهرستنگاری نسخ خطی مصاحف بدانها توجه داشت، از محورهای دیگر این سخنرانی بود.
کریمی‌نیا با ارائه تصاویر متعدد از نسخ خطی مورد بحث، مباحث علمی و الگوهای مورد بحث را به صورت تصویری و دقیق ارائه داد و جزئیات مبحث خود را از نزدیک در معرض مخاطبان قرار داد. پس از پایان سخنرانی، در یک جلسۀ پرسش و پاسخِ پر ثمر، با مشارکت محققان حاضر در جلسه، مباحث تکمیلی ارائه شد و دکتر کریمی‌نیا به پرسش‌های حاضران پاسخ گفت و با آنان به تبادل نظر پرداخت.
دکتر مرتضی کریمی‌نیا، با بیش از صد مقالۀ علمی و دوازده عنوان کتاب تخصصی در حوزۀ علوم قرآن، از چهره‌های شاخص علمی است و عناوینی همچون «کتابشناسی مطالعات قرآنی»، «فرهنگ نحوی ساختارهای قرآنی» و ترجمۀ «قرآن‌های عصر اموی» را در کارنامۀ علمی خود دارد.
این نشست از ساعت ۱۶ تا ۲۱ امروز، پنجشنبه ۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۶، در سالن نشست‌های بنیاد محقق طباطبائی در قم برگزار شد.
منبع: سرویس خبر بنیاد محقق طباطبائی
همچنین نگاه کنید
حدیث اسلامی (خاستگاه ها و سیر تطور) حدیث اسلامی (خاستگاه ها و سیر تطور)
سیره پژوهی در غرب سیره پژوهی در غرب
فهرست نسخه های خطی گنجینه قرآن فهرست نسخه های خطی گنجینه قرآن
قرآن‌های عصر اموی قرآن‌های عصر اموی
مرتضی کریمی‌نیا مرتضی کریمی‌نیا
کتابشناسی مطالعات قرآنی در زبان‌های اروپایی کتابشناسی مطالعات قرآنی در زبان‌های اروپایی
آخرین خبرها