نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   مجموعه اجازات
مجموعه اجازات
زبان: عربی
نویسنده: الشریف علی بن حسین موسوی (سید مرتضی)
سرعنوان موضوعی: کلام شیعه امامیه
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: ۱. اجازه آیت الله آغا بزرگ طهرانی به آقا سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی (صفحه ۱ ـ ۱۸) در تاریخ عید فطر ۱۳۷۵ هجری.

۲. اجازه آیت الله ابو محمّد حسن صدرالدّین کاظمی به آیت الله آغا بزرگ طهرانی (صفحه ۱ـ ۸۰) در تاریخ جمادی الاخره ۱۳۳۰ هجری کاتب سیّد محمّد حسین طهرانی، تاریخ کتابت جمادی الاخر ۱۳۷۵ هجری از روی نسخه اصل.
تعداد فریم: ۴۷
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: بالا
طول تصویر: ۲۹
عرض تصویر: ۲۲
شماره نسخه عکسی: ع/۱۶۴
مجموعه اجازات
نسخه‌های چاپی کتاب
الذخیره فی علم الکلام الذخیره فی علم الکلام
نسخ خطی دیگر از این کتاب
الذخیره فی علم الکلام الذخیره فی علم الکلام
الذخیرة في الکلام و اُصول الدین
زبان: عربی
نویسنده: الشریف علی بن حسین موسوی (سید مرتضی)
سرعنوان موضوعی: کلام شیعه امامیه
عیون التواریخ عیون التواریخ
نویسنده: محمد بن شاکر الکتبی
وزارة الاعلام، بغداد، 1977م.، 12 جلد، محقق: فیصل سامر و نبیله عبدالمنعم داود
مکتبة النهضة، قاهره، ۲ش.، با مقدمه: ابومنصور حافظ
براهین العجم براهین العجم
نویسنده: محمدتقی سپهر
انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۳ش.، با تعلیق: دکتر سید جعفر شهیدی