کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فهرست نسخه‌های خطی   /   Topkapi Sarayi Muzesi Kutuphanesi Arapca Yazmalar Katalogu
Topkapi Sarayi Muzesi Kutuphanesi Arapca Yazmalar Katalogu
عنوان برابر: فهرس مکتبة طوپقپو المخطوطات العربیة
زبان: انگلیسی
سرعنوان موضوعی: نسخه های خطی عربی > ترکیه، نسخه های خطی > ترکیه > استانبول > فهرستها
رده کنگره: ‎Z‎ ‎6‎6‎2‎1‎ ‎/‎T‎6‎6‎3‎ ‎A‎7
Topkapi Sarayi Muzesi Kutuphanesi Arapca Yazmalar Katalogu
Topkapi Sarayi Muzesi Kutuphanesi Arapca Yazmalar Katalogu
Topkapi Sarayi Muzesi، استانبول، 1964م.، 4 جلد
شرح پدیدآور: hazirlayan Fehmi Edhem Karatay
قطع: وزيرى
نوع جلد: سخت
فروست: Topkapi Sarayi Muzesi Yayinlari، no. ۱۵
همچنین نگاه کنید
Topkapi Sarayi Muzesi Topkapi Sarayi Muzesi (ناشر)