کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فهرست نسخه‌های خطی   /   Topkapi Sarayi Muzesi Kutuphanesi Turkce Yazmalar Katalogu
Topkapi Sarayi Muzesi Kutuphanesi Turkce Yazmalar Katalogu
عنوان برابر: فهرس مکتبة طوپقپو المخطوطات الترکیة
زبان: انگلیسی
سرعنوان موضوعی: نسخه های خطی > ترکیه > استانبول > فهرستها، نسخه های خطی ترکی > ترکیه > استانبول، نسخه های خطی ترکی > فهرستها
رده کنگره: ‎Z‎ ‎6‎6‎2‎1‎ ‎/‎T‎6‎6‎3‎ ‎T‎9
Topkapi Sarayi Muzesi Kutuphanesi Turkce Yazmalar Katalogu
Topkapi Sarayi Muzesi Kutuphanesi Turkce Yazmalar Katalogu
Topkapi Sarayi Muzesi، استانبول، 1961م.، 2 جلد
شرح پدیدآور: hazirlayan Fehmi Edhem Karatay
قطع: وزيرى
نوع جلد: سخت
فروست: Topkapi Sarayi Muzesi Yayinlari، no.۱۱
همچنین نگاه کنید
Topkapi Sarayi Muzesi Topkapi Sarayi Muzesi (ناشر)