کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Neuf essais sur Dante
Neuf essais sur Dante
زبان: انگلیسی
نویسنده: خورخه لوئیس بورخس
آثار مرتبط
۱. نه مقاله درباره دانته (ترجمه با عنوان)
و دو سخنرانی درباره کمدی الهی و هزار و یک شب
مترجم: محمد رضا رادنژاد، کاوه سیدحسینی
آگاه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
همچنین نگاه کنید
خورخه لوئیس بورخس خورخه لوئیس بورخس (نویسنده)