کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Les inscriptions de la perse achemenide
Les inscriptions de la perse achemenide
زبان: انگلیسی
نویسنده: پیر لوکوک
آثار مرتبط
۱. کتیبه های هخامنشی (ترجمه با عنوان)
مترجم: نازیلا خلخالی
نشر و پژوهش فرزان روز، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.، اشراف: دکتر ژاله آموزگار
همچنین نگاه کنید
پیر لوکوک پیر لوکوک (نویسنده)