اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   زهرا محمودی
زهرا محمودی
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
قرّة العین ۱. قرّة العین (تصحیح)
نویسنده: قاضی اوش
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۷ش.، محقق: سلمان ساکت، مصحح: سلمان ساکت