اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   فریده مهدوی دامغانی
فریده مهدوی دامغانی
فریده مهدوی دامغانی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
۱. خلوتگاه درون
شامل‌ تمرینات‌ مراقبه‌ و نحوه‌ برقراری‌ ارتباط با راهنمای‌ درون‌ و بیان‌ خلاقیت‌ باطن‌
نشر مرداد، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
بانوی بزرگ عالم ۲. بانوی بزرگ عالم
سرشناسه: مریم مقدس
نویسنده: آنی کرکوود
نشر البرز، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۷ش.
مقالات موجود در سایت:
گزارشی از ترجمه فرانسوی صحیفه سجادیه ۱. گزارشی از ترجمه فرانسوی صحیفه سجادیه