اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   احمد زیني دحلان
احمد زیني دحلان
احمد زیني دحلان
آثار موجود در کتابخانه
أسنی المطالب فی نجاة أبی طالب ۱. أسنی المطالب فی نجاة أبی طالب
• أسنی المطالب فی نجاة ابی طالب، اسلامیه (چاپخانه)، تهران، ۱۳۸۲ق.، با تعلیق: علی بن حسین هاشمی (خطیب)
• چاپ دوم، مصر، ۱۳۰۵ق.
عُقُودُ الدُّرَرْ في تحقیق القول بالمهدی المنتظر ۲. عُقُودُ الدُّرَرْ في تحقیق القول بالمهدی المنتظر
کتاب طه، چاپ اول، قم، ۱۴۰۰ش.، محقق: محمد سوری، ویراستار متن عربی: عمار جمعه فلاحیه، مصحح: محمد سوری و مهدی عسگری
همچنین نگاه کنید
ایمان ابوطالب علیه السلام ایمان ابوطالب علیه السلام