مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   Agentstvo pechati
Agentstvo pechati
آثار موجود در کتابخانه
۱. USSR 73
Novosti Press Agency Year Book
NOVOSTI PRESS AGENCY PUBLISHING HOUSE، مسکو، 1973م.