نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   الانصاف في الانتصاف لاهل الحق من الاسراف
الانصاف في الانتصاف لاهل الحق من الاسراف
زبان: عربی
یادداشت: مؤلف:؟
نسخه از انتها افتادگی دارد و در ۱۹۳ برگ کتابت شده است، این کتاب در رد منهاج السنّة که در رد بر منهاج الکرامة علّامه حلی است نگاشته شده است.
عکس از کتابخانه آستان قدس رضوی ـ مشهد شماره ۵۶۴۳
تعداد فریم: ۱۹۶
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: بالا
طول تصویر: ۲۹
عرض تصویر: ۲۱
شماره نسخه عکسی: ع/۱۶۸
الانصاف في الانتصاف لاهل الحق من الاسراف