نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   الجامع لشعب الایمان
الجامع لشعب الایمان
نسخه خطی کتابخانه احمد ثالث، رقم ۴۹۹/۳.
زبان: عربی
نویسنده: احمد بن حسین بیهقی
تعداد سطر: ۳۳
شماره جلد: ۳
ماده تصویر: کاغذی
تعداد فریم: ۴۵۵
تعداد صفحه در هر فریم: ۱
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: بالا
طول تصویر: ۲۰
عرض تصویر: ۳۰
شماره نسخه عکسی: م/۱۲۹
الجامع لشعب الایمان
نسخه‌های چاپی کتاب
الجامع لشعب الأیمان الجامع لشعب الأیمان