نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   زهر الریاض و زلال الحیاض
زهر الریاض و زلال الحیاض
نسخه خطی موزه بریتانیا، رقم ADD ۷۳۴۹.
تعداد سطر: ۱۹
شماره جلد: ۳
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: مؤلف: حسن بن علی بن شدقم (ابن شدقم)
فیلم از موزه بریتانیا ـ لندن ADD ۷۳۴۹
تعداد فریم: ۶۲۹
تعداد صفحه در هر فریم: ۱
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: بالا
طول تصویر: ۲۰
عرض تصویر: ۳۰
شماره نسخه عکسی: م/۵۷
زهر الریاض و زلال الحیاض