نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   نقباء البشر
نقباء البشر
زبان: عربی
نویسنده: علامه شیخ آقابزرگ تهرانی
ماده تصویر: کاغذی
تعداد فریم: ۱۵۶
تعداد صفحه در هر فریم: ۱
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: پایین
طول تصویر: ۱۸
عرض تصویر: ۲۳
شماره نسخه عکسی: ع/۱۸۹
نقباء البشر