نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   شرح قصیده عینیه حمیري
شرح قصیده عینیه حمیري
نسخه خطی کتابخانه غرب همدان.
زبان: عربی
نویسنده: محمّد عبدالوهاب امام الحرمین همدانی
تعداد سطر: ۱۳-۱۴
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: مؤلف: محمّد عبدالوهاب امام الحرمین همدانی (وفات ۱۳۰۳ هجری)
نسخه از انتها افتادگی دارد و در ۶۷ صفحه کتابت شده است.
عکس از کتابخانه غرب ـ مدرسه آخوندی همدان
تعداد فریم: ۳۵
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: مطلوب
طول تصویر: ۲۹
عرض تصویر: ۲۱
شماره نسخه عکسی: ع/۱۶۰
شرح قصیده عینیه حمیري