نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   النقد اللطیف في نفي التحریف عن القرآن الشریف
النقد اللطیف في نفي التحریف عن القرآن الشریف
زبان: عربی
نویسنده: علامه شیخ آقابزرگ تهرانی
تعداد سطر: ۱۸
کاتب: علی بن موسی دبستانی نجفی
تاریخ کتابت: ۲۸ محرم ۱۳۸۸ق.
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: مؤلف: شیخ آقا بزرگ طهرانی (وفات ۱۳۸۹ هجری)
نسخه کامل و در ۵۱ صفحه کتابت شده، کاتب علی بن موسی دبستانی نجفی، تاریخ کتابت بیست و هشتم محرم الحرام ۱۳۸۸ هجری.
تعداد فریم: ۲۶
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: بالا
طول تصویر: ۲۹
عرض تصویر: ۲۱
شماره نسخه عکسی: ع ۱۵۰
النقد اللطیف في نفي التحریف عن القرآن الشریف
رأی شیخ محمدحسین کاشف الغطاء دربارۀ النقد اللطیف شیخ آقابزرگ طهرانی
غلامه شیخ آقابزرگ طهرانی
النقد اللطیف في نفي التحریف، صفحۀ آغاز نسخۀ عکسی در کتابخانه محقق طباطبائی
النقد اللطیف في نفي التحریف، صفحۀ انجام نسخۀ عکسی در کتابخانه محقق طباطبائی