نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   رسالة في واجب الصلوة
رسالة في واجب الصلوة
زبان: عربی
تعداد سطر: ۱۱-۱۲
تاریخ کتابت: ۱۱ ربیع الاول ۷۵۴ق.
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: مؤلف:؟
رساله کامل و در ۱۱ برگ (۵ فصل) کتابت شده است، تاریخ کتابت پنجشنبه یازدهم ربیع الاول ۷۵۴ هجری.
تعداد فریم: ۱۱
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: مطلوب
طول تصویر: ۲۹
عرض تصویر: ۲۱
شماره نسخه عکسی: ع/۱۴۴
رسالة في واجب الصلوة