نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   ذیل تاریخ بغداد
ذیل تاریخ بغداد
زبان: عربی
نویسنده: ابوعبدالله محمّد بن سعید بن یحیی الدبیثی الواسطی
تعداد سطر: ۲۳-۲۴
کاتب: عبدالرحیم بن عبدالخالق بن محمّد هبة الله اموی الشافعی الدمشقی
تاریخ کتابت: ۱۷ جمادی الاول ۶۳۵ق.
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: مؤلف: ابوعبدالله محمّد بن سعید بن یحیی الدبیثی الواسطی
نسخه کامل (از اول تا حرف جیم) و در ۵۱۳ صفحه کتابت شده است، کاتب عبدالرحیم بن عبدالخالق بن محمّد هبة الله اموی الشافعی الدمشقی، تاریخ کتابت هفدهم جمادی الاول ۶۳۵ هجری.
تعداد فریم: ۲۵۶
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: پایین
طول تصویر: ۲۹
عرض تصویر: ۲۲
شماره نسخه عکسی: ع/۱۴۳
ذیل تاریخ بغداد