نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   المقامات
المقامات
نسخه خطی کتابخانه دانشگاه شیراز، رقم ۹۳۵ خ.
زبان: عربی
نویسنده: محمّد مؤمن بن محمّد قاسم جزائری شیرازی
تعداد سطر: ۱۷
کاتب: محمّد مؤمن بن محمّد قاسم جزائری شیرازی
تاریخ کتابت: ۱۱۰۹ق.
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: مؤلف: محمّد مؤمن بن محمّد قاسم جزائری شیرازی (ولادت ۱۰۷۴ هجری)
نسخه کامل و در ۸۰ برگ نگارش یافته است، کاتب محمّد مؤمن محمّد قاسم جزائری (مؤلف)، تاریخ کتابت ۱۱۰۹ هجری، مؤلف کتاب را کتابت و به اولادش وقف نموده است.
عکس از دانشگاه شیراز ـ شیراز شماره ۹۳۵خ
تعداد فریم: ۱۰
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: بالا
طول تصویر: ۲۷
عرض تصویر: ۲۱
شماره نسخه عکسی: ع/۱۳۳
المقامات