نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   الصحیح من الاخبار في ذکر احادیث النبی المختار
الصحیح من الاخبار في ذکر احادیث النبی المختار
نویسنده: ابوبکر محمّد بن عبدالله بن ذکریا جوزفی نیشابوری
تعداد سطر: ۱۹
کاتب: حسن بر اسرائیل بن احمد بن ابی الحسین قرشی شافعی دمشقی متطبّب
تاریخ کتابت: ۲۸ محرم ۷۱۶ق.
محل کتابت: طرابلس
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: مؤلف: ابوبکر محمّد بن عبدالله بن ذکریا جوزفی نیشابوری
نسخه کامل و در ۱۹۸ برگ کتابت شده است، کاتب حسن بر اسرائیل بن احمد بن ابی الحسین قرشی شافعی دمشقی متطبّب، تاریخ کتابت پنجشنبه بیست و هشتم محرم ۷۱۶ هجری در طرابلس شام، نسخه حاضر مقابله و تصحیح شده است.
تعداد فریم: ۱۹۸
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: بالا
طول تصویر: ۲۵
عرض تصویر: ۱۸
شماره نسخه عکسی: ع/۹۵
الصحیح من الاخبار في ذکر احادیث النبی المختار