کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Al-Sarif al-Murtadas Oeuvre and Thought in Context
Al-Sarif al-Murtadas Oeuvre and Thought in Context
زبان: انگلیسی
نویسنده: دکتر حسن انصاری، زابینه اشمیتکه
Al-Sarif al-Murtadas Oeuvre and Thought in Context
Al-Sarif al-Murtadas Oeuvre and Thought in Context
ecological paper، اسپانیا، 2 جلد
شرح پدیدآور: Al-Sarif al-Murtadas Oeuvre and Thought in Context / An Archaeological Inquiry into Texts and Their Transmission / Hassan Ansari & Sabine Schmidtke
سرشناسه: انصاری، حسن ۱۳۴۹ ش و اشمیتکه، زابینه
قطع: وزيرى
نوع جلد: سلفون سخت
شابک جلد 1: ۸-۷۰۲-۹۹۲۷-۸۴-۹۷۸
شابک جلد 2: ۹-۶۸۰-۹۹۲۷-۸۴-۹۷۸
اهدا کننده: دکتر حسن انصاری
همچنین نگاه کنید
دکتر حسن انصاری دکتر حسن انصاری (نویسنده)
زابینه اشمیتکه زابینه اشمیتکه (نویسنده)