کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Gerardus mercator: father of modern mapmaking
Gerardus mercator: father of modern mapmaking
زبان: انگلیسی
نویسنده: آن هاینریش
آثار مرتبط
گرادوس مرکاتور ۱. گرادوس مرکاتور (ترجمه با عنوان)
مترجم: شیوا مقانلو
ققنوس، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۲ش.
همچنین نگاه کنید
آن هاینریش آن هاینریش (نویسنده)