کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تراجم   /   احوال، آثار و افکار علّامه بیاضی
احوال، آثار و افکار علّامه بیاضی
زبان: فارسی، عربی
نویسنده: حسین شهسواری
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎5‎5‎/‎2
احوال، آثار و افکار علّامه بیاضی
احوال، آثار و افکار علّامه بیاضی
موسسه کتاب شناسی شیعه، چاپ اول، قم، ۱۴۰۰ش.
شرح پدیدآور: احوال، آثار و افکار علّامه بیاضی (زین الدین علی بن محمّد بن یونس بیاضی عاملی (م۸۷۷) و استادش ابن دُقْماق (زنده در ۸۲۶) / تألیف و تصحیح: حسین شهسواری؛ تهی: مؤسسه کتاب‌شناسی شیعه (مؤسسة تراث الشیعة)
سرشناسه: شهسواری، حسین، ۱۳۴۷ ش-.
مصحح: حسین شهسواری
رده دیویی: ۲۹۷/۹۹۶
قطع: وزيرى
نوع جلد: سلفون سخت
شابک: ۰-۶۴-۷۰۰۳-۶۰۰-۹۷۸
فروست: بزرگان شیعه: ۳۸ و نشر مؤسسۀ کتاب‌شناسی شیعه: ۷۴
اهدا کننده: موسسه کتاب شناسی شیعه
همچنین نگاه کنید
حسین شهسواری حسین شهسواری (نویسنده)
موسسه کتاب شناسی شیعه موسسه کتاب شناسی شیعه (ناشر)