کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Islamic Philosophy and Thrology
Islamic Philosophy and Thrology
زبان: انگلیسی
نویسنده: Watt William Montgomery
آثار مرتبط
فلسفه و کلام اسلامی ۱. فلسفه و کلام اسلامی (ترجمه با عنوان)
مترجم: ابوالفضل عزّتی
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۹ش.
همچنین نگاه کنید
Watt William Montgomery Watt William Montgomery (نویسنده)