کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Conversion to Islam in the Medieval Period: on essay in quantitative history
Conversion to Islam in the Medieval Period: on essay in quantitative history
زبان: انگلیسی
نویسنده: ریچارد. و . بولت
آثار مرتبط
گروش به اسلام در قرون میانه ۱. گروش به اسلام در قرون میانه (ترجمه با عنوان)
مترجم: محمدحسین وقار
نشر تاریخ ایران، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۴ش.
همچنین نگاه کنید
ریچارد. و . بولت ریچارد. و . بولت (نویسنده)