کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   The Construction of Social Reality
The Construction of Social Reality
زبان: انگلیسی
نویسنده: John R Searle
آثار مرتبط
ساخت واقعیت اجتماعی ۱. ساخت واقعیت اجتماعی (ترجمه با عنوان)
مترجم: میثم محمدامینی
فرهنگ نشر نو، چاپ سوم، تهران، ۱۳۹۷ش.
همچنین نگاه کنید
John R Searle John R Searle (نویسنده)