کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   RELIGION AND REBELLION IN IRAN
RELIGION AND REBELLION IN IRAN
عنوان فرعی: The Tobacco Protest of ۱۸۹۱-۱۸۹۲
زبان: انگلیسی
نویسنده: Nikki R Keddie
آثار مرتبط
تحریم تنباکو در ایران ۱. تحریم تنباکو در ایران (ترجمه با عنوان)
مترجم: شاهرخ قائم مقامی
شرکت سهامی کتابهای جیبی، چاپ اول، تهران، 1977م.
همچنین نگاه کنید
Nikki R Keddie Nikki R Keddie (نویسنده)