کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   The History of the Calculus
The History of the Calculus
زبان: انگلیسی
نویسنده: Carl Benjamin Boyer
آثار مرتبط
تاریخ حسابان ۱. تاریخ حسابان (ترجمه با عنوان)
مترجم: عبدالحسین مصحفی
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۴ش.
همچنین نگاه کنید
Carl Benjamin Boyer Carl Benjamin Boyer (نویسنده)