کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   The Captains Daughter
The Captains Daughter
زبان: انگلیسی
نویسنده: الکساندر پوشکین
آثار مرتبط
دختر سروان ۱. دختر سروان (ترجمه با عنوان)
مترجم: پرویز ناتل خانلری
امیرکبیر، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۴ش.
همچنین نگاه کنید
الکساندر پوشکین الکساندر پوشکین (نویسنده)