کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Katz und maus
Katz und maus
زبان: آلمانی
نویسنده: گونتر گراس
آثار مرتبط
موش و گربه ۱. موش و گربه (ترجمه با عنوان)
مترجم: کامران فانی
نشر و پژوهش فرزان روز، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
همچنین نگاه کنید
گونتر گراس گونتر گراس (نویسنده)