کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Reachinq for power
Reachinq for power
عنوان فرعی: The shia in the modern Arab Word
زبان: انگلیسی
نویسنده: إسحاق نقاش
آثار مرتبط
الوصول الی (السلطة الشیعة فی العالم العربی المعاصر) ۱. الوصول الی (السلطة الشیعة فی العالم العربی المعاصر) (ترجمه با عنوان)
مترجم: مختار اسدی
• الوصول الی السلطة (الشیعة فی العالم العربی المعاصر)، ساحة النسور، دارقرطبة للکتب العربیة، بیروت، 2012م.، با مراجعه: عماد هلالی
همچنین نگاه کنید
إسحاق نقاش إسحاق نقاش (نویسنده)