کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Commansing Riyhr and forbiddiny in islam thouyh 2000
Commansing Riyhr and forbiddiny in islam thouyh 2000
زبان: انگلیسی
نویسنده: مایکل کوک
آثار مرتبط
شایست و ناشایست در اندیشه اسلامی ۱. شایست و ناشایست در اندیشه اسلامی (ترجمه با عنوان)
مترجم: محمد حسین ساکت
نشر نگاه معاصر، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.
همچنین نگاه کنید
مایکل کوک مایکل کوک (نویسنده)