کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   The Sense of God
The Sense of God
زبان: انگلیسی
نویسنده: جان وستردیل باوکر
آثار مرتبط
مفهوم خدا ۱. مفهوم خدا (ترجمه با عنوان)
ر‌هیافت‌‌ها‌ی‌ جامعه‌شناسانه‌، ‌انسان‌شناسانه‌ و رو‌ان‌شناسانه‌ به‌ سو‌ی‌ منشا مفهوم‌ خد‌ا
مترجم: عذرا لوعلیان
همچنین نگاه کنید
جان وستردیل باوکر جان وستردیل باوکر (نویسنده)