کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Istoriia arabskoi geograficheskoi literatury
Istoriia arabskoi geograficheskoi literatury
زبان: انگلیسی
نویسنده: ایگناتی یولیانوویچ کراچکوفسکی‌
آثار مرتبط
تاریخ نوشته های جغرافیایی در جهان اسلام ۱. تاریخ نوشته های جغرافیایی در جهان اسلام (ترجمه با عنوان)
مترجم: ابوالقاسم پاینده
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.
همچنین نگاه کنید
ایگناتی یولیانوویچ کراچکوفسکی‌ ایگناتی یولیانوویچ کراچکوفسکی‌ (نویسنده)