کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Iranian studies in Europe and Japan
Iranian studies in Europe and Japan
زبان: انگلیسی
گردآوری و ویرایش: رودی متی، نیکی کدی
آثار مرتبط
ایرانشناسی در اروپا و ژاپن ۱. ایرانشناسی در اروپا و ژاپن (ترجمه با عنوان)
مترجم: مرتضی اسعدی
الهدی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.
همچنین نگاه کنید
رودی متی رودی متی (گردآوری و ویرایش)
نیکی کدی نیکی کدی (گردآوری و ویرایش)