کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Uthu lu Jiya
Uthu lu Jiya
زبان: انگلیسی
نویسنده: افلاطون
آثار مرتبط
اثولوجیا ۱. اثولوجیا (ترجمه با عنوان)
مترجم: عبدالمسیح ابن ناعمه
انجمن شاهنشاهی فلسفه ایران، تهران، ۱۳۹۸ق. برابر ۱۳۵۶ش.، با مقدمه: جلال الدین آشتیانی، با مقدمه انگلیسی: دکتر سید حسین نصر، با تعلیق: قاضی سعید قمی، مصحح: جلال الدین آشتیانی
همچنین نگاه کنید
 افلاطون افلاطون (نویسنده)