کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   A Literary History of Persia
A Literary History of Persia
زبان: انگلیسی
نویسنده: ادوارد گرانویل براون
آثار مرتبط
تاریخ ادبیات ایران ۱. تاریخ ادبیات ایران (ترجمه با عنوان)
مترجم جلد 1: علی پاشا صالح
مترجم جلد 3: علی اصغر حکمت
مترجم جلد 4: بهرام مقدادی، غلامرضا رشید یاسمی
مترجم قسمت اول از جلد 2: دکتر فتح الله مجتبائی
مترجم قمست دوم از جلد 2: غلامحسین صدری افشار
مروارید، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۵ش.، 4 جلد، تعلیق در جلد 4: دکتر عبدالحسین نوائی و ضیاءالدین سجادی
همچنین نگاه کنید
ادوارد گرانویل براون ادوارد گرانویل براون (نویسنده)