کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   The growth of Literature
The growth of Literature
زبان: انگلیسی
نویسنده: هکتور مانرو چدویک، نورا کرشا چدویک
آثار مرتبط
۱. رشد ادبیات (ترجمه با عنوان)
مترجم: فریدون بدره ای
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.، 3 جلد
همچنین نگاه کنید
هکتور مانرو چدویک هکتور مانرو چدویک (نویسنده)
نورا کرشا چدویک نورا کرشا چدویک (نویسنده)