کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   The meaning of beauty
The meaning of beauty
زبان: انگلیسی
نویسنده: اریک نیوتن
آثار مرتبط
۱. معنی زیبایی (ترجمه با عنوان)
مترجم: پرویز مرزبان
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
همچنین نگاه کنید
اریک نیوتن اریک نیوتن (نویسنده)