کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   La critique litteraire au xxe Siecle
La critique litteraire au xxe Siecle
زبان: انگلیسی
نویسنده: ژان ایو تادیه
آثار مرتبط
۱. نقد ادبی در سده بیستم (ترجمه با عنوان)
مترجم: محمد رحیم احمدی
موسسه انتشارات سوره، تهران، ۱۳۷۷ش.، مصحح: علی بختیاری
همچنین نگاه کنید
ژان ایو تادیه ژان ایو تادیه (نویسنده)