کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Principles of literary criticism
Principles of literary criticism
زبان: انگلیسی
نویسنده: آریو آرمسترانگ ریچاردز
آثار مرتبط
۱. اصول نقد ادبی (ترجمه با عنوان)
مترجم: سعید حمیدیان
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.
همچنین نگاه کنید
آریو آرمسترانگ ریچاردز آریو آرمسترانگ ریچاردز (نویسنده)