کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Medieval Islamic political thought
Medieval Islamic political thought
زبان: انگلیسی
نویسنده: پاتریشیا کرون
آثار مرتبط
تاریخ اندیشه سیاسی در اسلام ۱. تاریخ اندیشه سیاسی در اسلام (ترجمه با عنوان)
مترجم: مسعود جعفری
انتشارات سخن، چاپ اول، قم، ۱۳۸۹ش.
همچنین نگاه کنید
پاتریشیا کرون پاتریشیا کرون (نویسنده)