کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Art et Societe
Art et Societe
زبان: انگلیسی
نویسنده: باستید روژه
آثار مرتبط
هنر و جامعه ۱. هنر و جامعه (ترجمه با عنوان)
مترجم: غفار حسینی
انتشارات توس، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.، با مقدمه: ژان دووینو
همچنین نگاه کنید
باستید روژه باستید روژه (نویسنده)