کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Stupeur et tremblements: roman
Stupeur et tremblements: roman
زبان: انگلیسی
نویسنده: آملی نوتومب
آثار مرتبط
۱. ترس و لرز (ترجمه با عنوان)
مترجم: شهلا حائری
نشر قطره، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.
همچنین نگاه کنید
آملی نوتومب آملی نوتومب (نویسنده)