کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Man s Religions
Man s Religions
زبان: انگلیسی
نویسنده: جان بایر ناس
آثار مرتبط
تاریخ جامع ادیان ۱. تاریخ جامع ادیان (ترجمه با عنوان)
مترجم: علی اصغر حکمت
شرکت انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۲ش.، ویراستار: پرویز اتابکی
همچنین نگاه کنید
جان بایر ناس جان بایر ناس (نویسنده)