کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Les nourritures terrestres = The fruits of the earth
Les nourritures terrestres = The fruits of the earth
زبان: انگلیسی
نویسنده: آندره پل گیوم ژید
آثار مرتبط
۱. مایده های زمینی (ترجمه با عنوان)
مترجم: جلال آل احمد، پرویز داریوش
اساطیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۷ش.
همچنین نگاه کنید
آندره پل گیوم ژید آندره پل گیوم ژید (نویسنده)