کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   The Crescent Moon and stray birds
The Crescent Moon and stray birds
زبان: انگلیسی
نویسنده: رابیندرانات تاگور
آثار مرتبط
۱. ماه نو و مرغان آواره (ترجمه با عنوان)
مترجم: ع. پاشائی
نشر روایت، تهران، ۱۳۷۴ش.
همچنین نگاه کنید
رابیندرانات تاگور رابیندرانات تاگور (نویسنده)