کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Mediaeval Ismaili history and thought
Mediaeval Ismaili history and thought
زبان: انگلیسی
نویسنده: فرهاد دفتری
آثار مرتبط
تاریخ و اندیشه های اسماعیلی در سده های میانه ۱. تاریخ و اندیشه های اسماعیلی در سده های میانه (ترجمه با عنوان)
مترجم: فریدون بدره ای
نشر و پژوهش فرزان روز، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.
همچنین نگاه کنید
فرهاد دفتری فرهاد دفتری (نویسنده)