کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Aba Yaqab al-sijistani : intellectual missionary
Aba Yaqab al-sijistani : intellectual missionary
زبان: انگلیسی
نویسنده: پل ارنست واکر
آثار مرتبط
ابو یعقوب سجستانی ۱. ابو یعقوب سجستانی (ترجمه با عنوان)
متفکر و داعی اسماعیلی
مترجم: فریدون بدره ای
فرزان، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
همچنین نگاه کنید
پل ارنست واکر پل ارنست واکر (نویسنده)